john-mr.-38

Tiết Kiệm Chi Phí

Sứ mệnh của TT Smart Building không

chỉ đơn thuần là cung cấp dịch vụ văn phòng.

Chúng tôi, những người sáng lập của

TT Smart Building, ...

VỀ CHÚNG TÔI

TT Smart Building là đơn vị cung cấp dịch vụ Văn phòng Chia sẻ, hỗ trợ xây dựng Cộng đồng khởi nghiệp tốt nhất Việt Nam hiện nay.

Nằm ngay vị trí đắt địa của Sài ...

3 không cho Đồng Đội - Quản lý - Lãnh đạo:

  1. Nhu nhược không cho cầm quân.
  2. Tham lam không cho tiếp xúc tiền.
  3. Nhỏ nhặt cá nhân không cho làm đồng ...

NGƯỜI NGHÈO PHẦN LỚN TẬP CHUNG VÀO LIỆT KÊ HẾT KHÓ KHĂN, LÝ DO, BIỆN HỘ CHO CÁI NGHÈO nên cao lắm là người nghèo giải quyết được khó khăn trước mắt.
-> và cuối cùng họ vẫn nghèo