Help

Description Project

Project: 

 

một vùng đất dự án rộng lớn trên 3dtf.com, nơi đặt các Buildings, Banners, Lands. Người dùng phải sử dụng Point đế mua những Project này, và xây nhà quy hoạch tùy ý