Help

Description of 3D design request

3D design request:

Với việc sở hữu "Land" thì bạn đã sở hữu khu đất này nếu muốn xây nhà 3D thì bạn có thể yêu cầu 3dtf.com thiết kế nhà hình ảnh 3D để xây trên khu đất này. bạn sử dụng "Point" để trả chi phí thiết kế 3D cho các nhà thiết kế 3D chuyên nghiệp trên hệ thống 3dtf.com

Khái Niệm đất "Land" trên 3dtf.com là đất ảo, người dùng có thể mua đất ảo này để quảng cáo hàng hóa dịch vụ thật ở ngoài cuộc sống, và các land ở vị trí đẹp, lượng truy cập lớn, thì giá trị của Land là rất cao, có khi các bạn có nhiều tiền nhưng cũng không mua được vị trí đẹp này, vì vậy ngay khi các bạn nhìn thấy đất nào còn trống, khi mới qui hoạch thì các bạn nhanh tay mua ngay, vì mới qui hoạch giá Land ảo này còn rẻ có thể mua được, vì lần sau sẻ có người khác mua trước đất đẹp này rồi!

Các ngôi nhà 3D trên hệ thống đều thiết kế theo chuẩn 3D của các nhà phát triển 3D game, vì vậy các bạn muôn tự mình thiết kế để đưa lên 3dtf.com thì hệ thống sẻ kiểm duyệt mới xuất hiện trên 3dtf.com