Help

  Land  Free

Description of free land

Free Land:

khu đất được qui hoạch trên 3dtf.com và miễn phí cho thành viên đăng ký trước thì có lợi thế chọn khu đất đẹp trước, nơi người dùng sở hữu để xây nhà,  có nhiều mẩu nhà để bạn lựa chọn trên 3dtf.com Người dùng không cần dùng mua.  Mỗi thành viên chỉ được quyền chọn sở hữu miễn phí "1 Free Land"

SAU KHI CHỌN => Với My Land bạn có thể xây nhà trên đất này

Mọi thành viên đều có quyền được chọn 1 Land miễn phí, "Free Land" này hệ thống 3dtf.com đang khuyến mãi cho thành viên nào đăng ký trước.

Khi đăng nhập và thấy đất "Free Land"

thì cách bạn nhanh tay chọn ngay "Select", nếu không người khách sẻ chọn trước! vì mỗi thành viên chỉ được quyền chọn chỉ 1 "Free Land"