Help

Description of Build

Build

Mỗi người dùng có thể xây dựng nhiều Building ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

  1. Đăng nhập
  2. Trỏ chuột lên nhà sẻ thấy đây là Icon dành cho việc cài đặt 
  3. Và chọn Delette

Khi Các bạn đã có đất "Land" thì các bạn mới xây nhà được "Build",

Khi đã có Land rồi thì Land này có tên là "My Land"

Bạn trỏ chuột vào "My Land" và chọn "Build"

Lúc này sẻ có vô số những mẫu nhà 3D tuyệt đẹp xuất hiện để cho bạn chọn, để xây cho mình ngôi nhà đẹp nhất, Tuy nhiên các ngôi nhà 3D đẹp hơn sẻ có giá rất cao vì được thiết kết rất công phu, bạn phải dùng Point để xây và mua nhà đẹp này

Cách xây nhà mới, hoặc thay đổi mẫu nhà các bạn làm theo cách sau:

  • Bước 1: Login , đăng nhập vào 3dtf.com
  • Bước 2: Đưa trỏ chuột vào tên mình (bên góc phải ở trên màn hình) phần menu xổ xuống các bạn chọn Building, và chọn tên Ngôi nhà của mình, (hệ thống sẻ đưa các bạn đến vị trí đất của ngôi nhà này.)
  • Bước 3: trỏ chuột vào ngôi nhà sẻ thấy  , các bạn chọn Edit Sample, rồi chọn mẫu nhà nào mình thích, Ok đã hoàn thành !
  • Bước 1: Login , đăng nhập vào 3dtf.com
  • Bước 2: Đưa trỏ chuột vào tên mình (bên góc phải ở trên màn hình) phần menu xổ xuống các bạn chọn Building, và chọn tên Ngôi nhà của mình, (hệ thống sẻ đưa các bạn đến vị trí đất của ngôi nhà này.)
  • Bước 3: trỏ chuột vào ngôi nhà sẻ thấy  , các bạn chọn  Edit info, rồi chọn mẫu nhà nào mình thích, Ok đã hoàn thành !