Loading ......
mrhoang-51

Nhu nhược không cho cầm quân. Tham lam không cho tiếp xúc tiền. Nhỏ nhặt cá nhân không cho làm đồng đội.

3 137 Share
mrhoang-51

MrHoang

Published 22-06-2020

3 không cho Đồng Đội - Quản lý - Lãnh đạo

3 không cho Đồng Đội - Quản lý - Lãnh đạo:

 1. Nhu nhược không cho cầm quân.
 2. Tham lam không cho tiếp xúc tiền.
 3. Nhỏ nhặt cá nhân không cho làm đồng đội.

  Mr.Hoang

  * Người nhu nhược thì thường hèn với kẻ thù, yếu mềm mới đồng đội, chết nhát -> loại người này thường chỉ lo bản thân, an phận, sợ liên lụy... nếu cho cầm quân thì kết quả chỉ hại đồng đội , hại của nhiều người. "Đã nhu nhược thì tầm nhìn xa lắm chỉ tới lỗ mũi"
  * Tham lam: thường vì lợi ích cá nhân, người này có tố chất đầu tiên là tham nhũng, tư lợi, người này cho tiếp xúc với tiền nhiều lòng tham họ càng cao, để lâu sẽ làm suy kiệt tài chính cty, đồng đội... đã tham lam thì làm gì còn quan tâm chiến lược chung của đồng đội. thành quả nhiều người sẽ bị hắn bòn rút.
  * Nhỏ nhặt cá nhân: loại này được xếp vào loại nguy hiểm nhất, phải loại ra từ đầu trong đội, để lâu rước họa, họ sẵn sàng vì chút chuyện cá nhân để hy sinh kết quả đồng đội. Loại này họ chỉ muốn tháo "1 viên gạch" mang đi  - làm đổ "1 tòa nhà".

0 comment
You must login to comment