Loading ......
mrhoang-51

Nghèo lo liệt kê khó khăn - Giàu tập chung cơ hội, tìm giải pháp nhanh.

6 261 Share
mrhoang-51

MrHoang

Published 21-06-2020

Khác biệt giàu nghèo

NGƯỜI NGHÈO PHẦN LỚN TẬP CHUNG VÀO LIỆT KÊ HẾT KHÓ KHĂN, LÝ DO, BIỆN HỘ CHO CÁI NGHÈO nên cao lắm là người nghèo giải quyết được khó khăn trước mắt.
-> và cuối cùng họ vẫn nghèo

NGƯỜI GIÀU cũng cùng thời gian đó TẬP CHUNG VÀO GIẢI PHÁP, hành động nhanh khi cơ hội đến nên họ tạo ra giá trị nhiều hơn.
-> và cuối cùng họ luôn nhanh hơn tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa hơn, và dòng tiền đổ về, họ giàu hơn khi trong tầm nhìn và vật chất. 

0 comment
You must login to comment