3dclass.net-online-elearning-3d-design-48

3dclass.net Online Elearning 3D Design

View on map     755  |  1  
  •   09.077.077.28
  •   3dclass.net@gmail.com
  •   995 Hoang Sa Str, Ward 11, Distict 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
  •   www.3dclass.net
3D Design Training
03-16-2018 01:26:52

https://youtu.be/OxLVCqLMVtc

0 Comment   0 love
You must login to Comment
06-30-2017 06:22:58
Ảnh 3d
1 Comment   0 love
You must login to Comment
keyword-seo
Like
2017-07-02 02:40:19
06-28-2017 01:53:11
www.3dclass.net
0 Comment   1 love
You must login to Comment
06-28-2017 01:47:46

Learning 3D pro in 20 hours Online
Giới thiệu về khóa học:

Mến chào các bạn đến với khóa học trực tuyến được thiết kế thực tế bài bản, chuyên nghiệp do chính Mr.Hoang biên soạn giảng dạy. Bạn đã ứng dụng 3D vào thực tế công việc chưa? Bạn đã thiết kế 3D được như những tác phẩm thiết kế này?

Các Bạn đã từng xem các bài giảng về thiết kế 3D c...
View more

0 Comment   0 love
You must login to Comment