building-banner

Dutch Lady

View on map     405  |  0  
  •   (650) - 3754422
  •   cskh@frieslandcampina.com
  •   Xã Bình Hòa, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương
  •   www.dutchlady.com.vn

Sữa CôGái HàLan Active20+, Sữa Chua Thanh Trùng, Sữa CôGái Hà Lan Cao Khỏe, Sữa Chua Uống Fristi, Sữa Đặc DutchLady Cao Cấp, Sữa bột DutchLady SángTạo, Sữa bột DutchLady KhámPhá, Sữa bột DutchLady Mama Sữa CôGái HàLan Cao Khỏe Sữa bột DutchLady SángTạo Sữa Đặc DutchLady Cao Cấp

VỀ CÔNG TY

FrieslandCampina Việt Nam là công ty liên doanh được thành lập từ năm 1995 tại Việt Nam giữa công ty Xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Protrade) và Royal FrieslandCampina – tập đoàn sữa hàng đầu tại Hà Lan với 140 năm kinh nghiệm hoạt động trên toàn thế giới.

Với cam kết góp phần cải thiện đời sống cho người dân Việt Nam, trong 20 năm qua, FrieslandCampina Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Visit website: www.dutchlady.com.vn