building-banner

Bình Minh Hotel

View on map     817  |  0  
  •   02523823621
  •   info@binhminhhotel.com.vn
  •   số 211, đường Lê Lợi, P. Hưng Long, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận
  •   binhminhhotel.com.vn

Bình Minh Hotel,BinhMinh Hotel,Nhà hàng Khách sạn Bình Minh, Khách sạn Bình Minh.

Visit website: binhminhhotel.com.vn