3dcomvn
building-banner

3dcomvn

View on map     7  |  0  
3dcomvn website
08-10-2018 06:07:37

3D com

Chân dung 'vua bãi rác' Việt Nam 23 

Đằng sau vòng đời của chiếc chai nhựa, là một nền văn hóa tiêu dùng, thu gom và tái chế rác thải nhựa đầy khoảng tối.

0907707728

0 Comment   0 love
You must login to Comment